معنی کلمه مارمالاد آناناس به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به آناناس به انگلیسی in نوامبر 2, 2019

معنی کلمه مارمالاد آناناس به انگلیسی می شود Pineapple marmalade

Leave a Reply